Strona główna

Z Polityka bezpieczeństwa

Portal bezpieczeństwa danych osobowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Zadaniem portalu jest udostępnienie wszelkich informacji związanych z ochroną danych osobowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Aktualnie portal zawiera zarządzenie nr 124 z dnia 19 października 2010 r. rektora UMK w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych wraz z jego załącznikami.

Zawartość portalu będzie sukcesywnie uzupełniana o przewidziane w tym zarządzeniu procedury, informacje pomocnicze i wyjaśnienia.


Procedury związane z ochroną danych osobowych


Instrukcje zarządzania poszczególnymi zbiorami danych osobowych

UWAGA: Instrukcje są dostępne jedynie po zalogowaniu się i jedynie dla upoważnionych osób.

Osobiste